fbpx

Menu đóng cuốn kim giữa

  • Chất liệu giấy Couche 300 dày cán màng 2 mặt giúp hạn chế thấm nước
  • Đóng cuốn đẹp

Thông tin bổ sung

Kích thước

20 x 30cm, 30 x 40cm

Số lượng

1 tờ, 10 tờ, 100 tờ, 15 tờ, 20 tờ, 30 tờ, 5 tờ, 50 tờ

Qui cách in

1 mặt, 2 mặt