fbpx

Menu bồi format

  • Có khả năng chống nước tốt
  • Format dày 5mm
  • In đẹp nét, ngay cả chữ nhỏ, nét mảnh
  • Gia công nhanh, có hàng ngay trong ngày

Thông tin bổ sung

Kích thước

20 x 30cm, 30 x 40cm

Số lượng

1 tờ, 10 tờ, 100 tờ, 15 tờ, 20 tờ, 30 tờ, 5 tờ, 50 tờ

Qui cách in

1 mặt, 2 mặt